Tijdregistratie en voorwaarden Triathlon Rosmalen

De tijdmeting bij de Triathlon Rosmalen is in handen van MyLaps. Elke individuele deelnemer en elk trio krijgt een groene MyLaps-chip die door middel van een band om de enkel moet worden bevestigd.

Deelnemers die een eigen chipnummer hebben opgegeven bij de inschrijving gebruiken hun eigen groene of gele MyLaps-chip of -ChampionChip.

Voor deelnemers aan de trio-triathlon geldt de chip als ‘estafettestokje’. Na de finish mogen de deelnemers de groene chip houden. Deze chip kan opnieuw gebruikt worden bij andere wedstrijden tegen betaling van een dagvergoeding.

Groene MyLaps-chipGele MyLaps-chipGele MyLaps-chip

Verzekering en voorwaarden

BELANGRIJK: Iedere correct geregistreerde deelnemer is verzekerd volgens de evenementenverzekering van de NTB. Buiten deze verzekering doen deelnemers mee op eigen risico.

De organisatie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid welke kan voortvloeien uit deelname aan deze triathlon. Deelnemers dienen alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding en vrijwilligers stipt op te volgen.

De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop als medische redenen of overtreding(en) van het reglement daar aanleiding toe geven. Voor alle afstanden geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Op het fietsparcours en bij de finish is EHBO aanwezig.

Wedstrijdreglement
Alle deelnemers dienen zich te houden aan het wedstrijdreglement. Bekijk het complete reglement hier.